Zwembaden

In openbare ruimtes, waar veel publiek komt, worden altijd branddetectiesystemen geëist. Zwembadcomplexen zijn hier een voorbeeld van. Er zijn ongeveer 800 openbare zwembaden in Nederland die alleen aan strenge eisen dienen te voldoen.

Brandbeveiliging bij zwembaden

De eisen zijn veelzijdig, naast de regels en voorschriften op o.a. Legionella preventie en milieubeheer is brandveiligheid een belangrijk onderdeel. Het zwembad moet beschikken over een calamiteitenplan, een ontruimingsplan en een toezichtplan. Niet zelden gaat dit in overeenstemming met de brandweer en gemeenten.

Het probleem met de brandbeveiliging in zwembaden is dat door de onbereikbaarheid van de plekken waar gedetecteerd dient te worden, de hoogte van de ruimtes plus de vochtige omgeving het onmogelijk is om een conventioneel detectiesysteem als een puntmelder goed te laten functioneren. Standaard rookmelders zullen het binnen de kortste keren begeven.

ASD Systemen voor branddetectie bij zwembaden

Het heeft de prioriteit om een beginnende brand zo vroeg mogelijk te detecteren. Uiteraard om schade te voorkomen maar bovenal om mensenlevens te sparen. Naast thermische detectie en beamdetectie bestaat rookdetectie wat als een zeer snelle vorm van branddetectie wordt gezien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aspiratiesystemen Airsense Stratos, zoals de Micra 10, Micra 25, Micra 100, de HSSD-2 of de ModuLaser.

Deze detectoren worden gekoppeld aan een uitgebreid leidingstelsel van rode ABS buizen voorzien van aanzuiggaatjes. De ASD systemen zullen 24 uur per dag, 7 dagen per week lucht aanzuigen en bemonsteren op mogelijke rookdeeltjes. Indien rookdeeltjes aanwezig zijn zal het systeem een alarm genereren. De opvolging van het alarm zal bepaald worden in o.a. het UPD.

De toepassing van Stratos aspiratiesystemen in combinatie met stof- en vochtscheiders heeft zich in de afgelopen jaren al in vele zwembaden bewezen als de meest bedrijfszekere oplossing voor dergelijke ruimtes.

SenseTek, specialist in bijzondere branddetectie oplossingen

SenseTek heeft voor verschillende zwembadcomplexen de materialen mogen leveren om samen met erkende branddetectiebedrijven de zwembaden te voorzien van rookdetectie middels aspiratiesystemen. Wij kunnen u vrijblijvend informeren over de ervaringen die zijn opgedaan met de brandbeveiliging.

Vragen of vrijblijvend advies? Stuur een bericht naar onze specialisten via sensetek@sensetek.nl of bel 020-6131611

SenseTek levert