Vuilverwerking

Afvalbedrijven zijn een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie. Momenteel wordt er in Nederland zo`n 5 miljoen ton afval opgehaald waarvan ca. 2 miljoen ton wordt gerecycled. De ambitie van het kabinet is om deze hoeveelheid restaval te reduceren tot 1 miljoen ton. Er zijn in Nederland ruim 4.100 afvalbedrijven die hier dagelijks mee bezig zijn. Het scheidingsproces is een lastige taak waar bij vuilverwerking veel vuil en stof vrijkomt. De ruimtes waarin het verwerkingsproces plaatsvindt is veelal tochtig, open en wellicht ook vochtig.

Rookdetectie

Het gevaar van brand bij deze bedrijven is groot en daarom eist de brandweer, gemeente en of de verzekeraar een adequate brandbeveiliging. Een vroegtijdige branddetectie is doorgaans het uitgangspunt. De aanpak is vaak hetzelfde en er wordt door branddetectiebedrijven doorgaans gekozen voor rookdetectie. Daar thermische detectie lastig is door de broei in de bergen afval welke moeilijk te detecteren zijn buiten de afvalberg en beamdetectie is lastig vanwege het beperkte zicht in te beveiligingen ruimtes mede door de vrachtwagens en shovels.

Terugblaasunits

Door de grote hoogte in de hallen, de stoffige en vochtige omgeving en de aanwezigheid van rook genererende dieselvoertuigen zijn deze ondernemingen ook lastig uit te voeren met een goed functionerend rookaanzuigsysteem. Er zullen extra maatregelen getroffen moeten worden om het aspiratiesysteem goed te laten werken en om het aantal vals alarmen tot een minimum te beperken. In dergelijke situaties kiest men naast de Airsense Stratos aspiratiesystemen, welke in IP66/ IK10 kasten worden ingebouwd, vaak voor het toepassen van automatische terugblaasunits en de Stratos stof- en vochtscheiders . Deze combinatie is wereldwijd op veel locaties zeer succesvol ingezet.

SenseTek heeft verschillende bedrijven in de vuilverwerking, in samenwerking met erkende branddetectiebedrijven, geholpen met brandbveiliging. Met het toepassen terugblaasunits, filters en aspiratiesystemen in combinatie met een ABS buizenstelsel is een snelle rookdetectie in zeer vervuilende situaties mogelijk.

Voor advies of overleg kunt u bellen met SenseTek 020-6131611 of mail naar sensetek@sensetek.nl

 

SenseTek levert