Ventilatiekanalen

In Nederland is vanwege ruimtegebrek de trent om gebouwen steeds hoger te bouwen. De grote hoogte van veel moderne panden is vaak een mogelijkheid  om een ramen te openen beperkt of uitgesloten. Om toch een prettig leef- en werkklimaat te creëren, wordt in dergelijk panden de lucht ververst met behulp van grote ventilatiesystemen.  De grootte van dergelijke panden maakt dat de ventilatiesystemen ook vaak uitgevoerd zijn met grote luchtkokers waar hoge luchtsnelheden bereikt kunnen worden. De verse lucht moet tenslotte over grote afstanden worden verplaats dus het toepassen van krachtige systemen is een vereiste.De geforceerde ventilatie zorgt voor luchtstromen in de leefruimtes waardoor vroegtijdige branddetectie vaak alleen maar mogelijk is in de ventilatiekanalen.

Ventilatiekanalen

De hoge luchtsnelheden en het feit dat er door dergelijke kanalen lucht uit meerdere ruimtes gevoerd wordt, kan zorgen voor een aanzienlijke verdunning van rook wanneer er in een ruimte een brand zou ontstaan. Een standaard rookmelder kan in een dergelijke situatie dan ook niet effectief alarmeren.

Rookdetectie

De enige manier om in dergelijke gevallen een brand vroegtijdig te kunnen detecteren is middels een zeer hooggevoelig aspiratiesysteem. Het wereldwijde merk Airsense Stratos wordt al 10 tallen jaren in Nederland toegepast naar grote tevredenheid. Rookdetectie is een manier van vroegtijdige detectie wat frequent wordt toegepast daar waar een normale rookmelder geen optie is.

SenseTek is de Nederlandse distributeur van Stratos Airsense aspiratiesystemen. Uit voorraad kunnen wij direct de Stratos systemen leveren zoals de Micra 25, 100 , HSSD-2 en Modulaser. SenseTek heeft ruime ervaring met de verschillende toepassingsmogelijkheden van aspiratiedetectie. Heeft u vragen over rookaanzuigsystemen of Stratos ASD, bel 020-6131611 of mail naar info@sensetek.nl

SenseTek levert