brandmeldinstallaties | sensetek.nl

Maneges

Maneges kennen door de aanwezigheid van het vele hooi en stro een groot brandrisico. Daar er vaak veel mensen en dieren aanwezig zijn, dienen deze bouwwerken uitgerust te worden met een snelwerkend en betrouwbaar branddetectiesysteem, maar juist de aanwezigheid van stro en hooi maakt de ruimtes vaak zeer stoffig waardoor een conventioneel systeem niet goed functioneert. In de afgelopen jaren zijn in diverse maneges en stallencomplexen Stratos aspiratiesystemen, gecombineerd met Terugblaassystemen, succesvol toegepast.