Branddetectoren | sensetek.nl

Historische panden

Bij de bouw van historische panden is nooit rekening gehouden met een goede elektrische en beveiligingsinstallatie. Daar dergelijke panden vaak een grote historische en culturele waarde hebben, wordt een goed branddetectiesysteem vaak wel geëist. Men wil daarbij het aanzicht van de ruimtes echter zo min mogelijk aantasten, waardoor het branddetectiesysteem zo onzichtbaar mogelijk aangebracht dient te worden. Door het toepassen van zeer kleine capillaire aanzuigpunten die, vanwege de actieve aanzuiging vaak op minder zichtbare plaatsen gemonteerd kunnen worden, kunnen Stratos aspiratiesystemen vrijwel onzichtbaar toegepast worden.