Stallen

De veehouderij is in Nederland van grote economische waarde. Veel agrarische bedrijven houden dieren in zeer grote stallencomplexen welke verdeeld zijn in compartimenten. Wanneer in een dergelijk complex brand uitbreekt, dan dient een brand zich te beperken tot een enkel compartiment, maar daar er niet altijd mensen in de ruimtes aanwezig zijn, dient een beginnende brand automatisch gedetecteerd te kunnen worden.

Thermische kabelsystemen, zoals het LIST Sensorkabelsysteem en het FireLaser glasvezelsysteem, zijn hiervoor uitermate geschikt, daar deze geheel ongevoelig zijn voor stof, vocht en ammoniakdampen.