Proefbrandmateriaal

Met de proefbrandmaterialen van SenseTek kan de juiste werking van een branddetectiesysteem aangetoond worden dus dit stelt u in staat om de installatie te certificeren. Hiervoor zijn diverse beproevingsmethodes beschikbaar. In de Nederlandse Norm voor brandbeveiligingsinstallaties, de NEN 2535, staan deze beproevingsmethodes omschreven.

Proefbrand: zo werkt het

Proefbranden worden uitgevoerd met proefbrandmateriaal conform de beschrijving in bijlage van de norm, in het bijzijn van de eisende partij(en) of een door hen aangewezen dan wel geaccepteerde vertegenwoordiger(s). Als proefbranden niet zijn toegelaten of om praktische redenen niet uitvoerbaar zijn, dan moet het branddetectiebedrijf aannemelijk maken – bijvoorbeeld op basis van vergelijkbare situaties – dat verwacht mag worden dat het branddetectiesysteem aan de gestelde prestatie-eis zal voldoen. Van de proefbranden wordt door de uitvoerder van de proefbranden een verslag gemaakt. Dit verslag moet door de eisende partij(en) worden geaccordeerd.

Proefbranden volgens NEN 2535 normen

Er dient volgens de NEN-norm een keuze worden gemaakt uit de hieronder vermelde proefbranden in combinatie met het daarbij behorend proefbrandmateriaal:

 • A) Proefbranden B.6.2 met polyurethaanschuim brandmatten en B.6.3 met beukenhouten blokjes op een verwarmingsplaat zijn bedoeld voor het beproeven van automatische rookmelders met een normale gevoeligheid.
  Proefbrand B.6.2 simuleert een open brand met vlamvorming. Proefbrand B.6.3 simuleert een smeulbrand.
 • B) De proefbrand B.6.4, die gebruik maakt van het elektrisch overbelasten van een draad, is bedoeld voor het beproeven van automatische rookmelders met een verhoogde of hoge gevoeligheid.
  Proefbrand B.6.4 simuleert een smeulbrand in een elektrische of elektronische installatie.
 • C) De proefbrand B.6.5 is bedoeld voor het beproeven van automatische melders in ruimten waar geen rookdetectie mogelijk is, respectievelijk voor ruimten waar gezien het brandrisico een zeer snelle open brand is te verwachten.
  Deze proefbrand is derhalve bestemd voor thermische (kabel)detectiesystemen en vlamdetectiesystemen.

Mogelijkheden proefbrandmateriaal

SenseTek levert het proefbrandmateriaal direct uit voorraad:

 • Polyurethaan brandmatten met de in de NEN2535-2017 gestelde eigenschappen voor het uitvoeren van proefbrand B.6.2. Verpakt per 40 stuks.
 • Metalen brandbak met de in de NEN2535-2017 gestelde eigenschappen voor het uitvoeren van proefbrand B.6.2 en B.6.5.
 • RVS Verwarmingsunit met de in de NEN2535-2017 gestelde eigenschappen voor het uitvoeren van proefbrand B.6.3.
 • Beukenhouten blokjes met de in de NEN2535-2017 gestelde eigenschappen voor het uitvoeren van proefbrand B.6.3. Verpakt per 100 stuks.
 • Draadtestunit met de in de NEN2535-2017 gestelde eigenschappen voor het uitvoeren van proefbrand B.6.4. Deze proefbrand is speciaal bedoeld voor het beproeven van hooggevoelige aspiratiesystemen.
 • PVC Testdraad met de in de NEN2535-2017 gestelde eigenschappen voor het uitvoeren van proefbrand B.6.4. Rol van 100 meter.
 • Ethylalcohol (Brandspiritus) met de in de NEN2535-2017 gestelde eigenschappen voor het uitvoeren van proefbrand B.6.5. Jerrycan met een inhoud van 5 liter.
 • Rookpen voor testen van aspiratiesystemen en zichtbaar maken van luchtstromen. De rookpen is voorzien van een testlont en 6 navullonten.
 • Rooklucifers voor testen van aspiratiesystemen en zichtbaar maken van luchtstromen.
 • Rooktabs en capsules. Voor testen van aspiratiesystemen en zichtbaar maken van luchtstromen. Verschillende maten en hoeveelheden.

Informatie en hulp bij het organiseren van een proefbrand

Indien u een proefbrand moet houden volgens het PvE en/of de NEN 2535, neemt u dan contact op met een van onze medewerkers. Naast onze eigen ervaring met alle proefbranden op de meest uiteenlopende plekken, weten wij als geen ander hoe u een juiste proefopstelling dient te maken. Wilt u dat wij mee gaan voor een proefbrand? Dat kan ook. De experts van SenseTek kunnen u bijstaan om er zeker van te zijn dat de proefbrand een succes is!

Detectieapparatuur beproeven en montagepositie bepalen

Naast proefbrandmateriaal levert SenseTek ook materiaal waarmee detectieapparatuur functioneel beproefd kan worden. En hulpmiddelen voor het inzichtelijk maken van luchtstromingen zodat het eenvoudig is om de juiste montagepositie te bepalen voor te plaatsen detectieapparatuur in een te bewaken ruimte. Oplossingen als thermische detectieaspiratiedetectiebeamdetectie, vonk- en vlamdetectie en blussing zijn een aantal mogelijkheden die SenseTek tot haar specialisme mag rekenen.

Bel +31 (0)20-6131611 of mail sensetek@sensetek.nl en wij helpen u graag verder.

proefbrandmateriaal