FSL blusgassystemen

Al vele jaren worden blusgasinstallaties gebruikt om goederen en apparatuur te beschermen tegen de gevolgen van brand. Dergelijke installaties worden veelal toegepast op plaatsen waar het blussen met water onmogelijk of ongewenst is, zoals in computerruimtes, datacentra en opslaglocaties. Ook voor het blussen van objecten welke niet onder constant toezicht staan zijn automatische blusgasinstallaties zeer geschikt. Voorbeelden hiervoor zijn schakelkasten, motorruimtes en windturbines.

SenseTek levert het complete programma blusgasinstallaties van Firetec Systems (FSL). De FSL blusgassystemen hebben een aantal unieke kenmerken waardoor deze zeer goed toepasbaar zijn op vrijwel iedere locatie.

De systemen worden onderverdeeld in systemen welke gebruik maken van synthetische blusgassen als HFC-227ea, FM200® en NOVEC1230™ en systemen welke gebruik maken van inerte gassen als IG541, IG55, IG100 en IG01.

Synthetische blusgassen

Synthetische blusgassen kenmerken zich door de lage druk (25 tot 42 bar) en relatief kleine cilinders. Systemen die van synthetische gassen gebruik maken worden ingezet voor lokale blussing waarbij de cilinders in de directe omgeving van de te bewaken ruimte geplaatst worden. Hierdoor is de bouwkundige impact veelal beperkt en is de installatie relatief eenvoudig. FM200® en het identieke alternatief HFC-227ea worden al langer gebruikt. NOVEC1230™ is een alternatief dat enkele jaren geleden is geïntroduceerd. Het grote voordeel van NOVEC1230™ ten opzichte van de andere synthetische gassen is dat het onschadelijk is voor de ozonlaag en dat de stof binnen 5 dagen volledig afgebroken is in het milieu.

Automatische blussystemen, FSL, SenseTek blusgas

Inerte blusgassen

Systemen met inerte blusgassen zijn geschikt voor het blussen van grote locaties doordat de transmissieweg in dergelijke toepassingen zeer lang kan zijn. Hierdoor is het mogelijk om de cilinders op een centrale positie te plaatsen en kunnen deze gebruikt worden voor de bewaking van meerdere ruimtes. De cilinders hebben een werkdruk van 200 tot 300 bar. Doordat de FSL blusgassystemen gebruik maken van unieke reduceerventielen, is de druk in de leidingen beperkt tot 60 bar. Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van minder zwaar leidingwerk. Een ander voordeel is dat de uitstroom van blusgas gedurende een langere tijd gelijk is waardoor de bouwkundige impact veel kleiner is. Ook is de geluidslast van een blussing veel lager dan bij andere systemen die met een hogere druk in de leidingen werken. Hierdoor is het gebruik van zogenaamde silent nozzles veelal niet noodzakelijk.

Voor uw projecten kunnen wij naast de levering van de FSL blusgassystemen tevens bluscentrales, alarmeringsapparatuur en overdrukluiken leveren. Ook kunnen wij het installatiewerk en de oplevering, inclusief certificering, voor u verzorgen.

Naast het leveren van nieuwe installaties kunnen wij tevens losse cilinders leveren voor vrijwel alle merken blusgasinstallaties en kunnen wij de cilinders van die systemen ook opnieuw voor u herkeuren en vullen.

Neem contact op met SenseTek voor een compleet overzicht van alle mogelijkheden en opties van de FSL blusgassystemen.

FSL blusgassystemen

SenseTek FSL bluesgassystemen