Stratos Aspiratiesystemen

Een brand heeft vaak grote gevolgen. Niet alleen vanwege de directe kosten door verlies van eigendommen, maar ook zeker vanwege de indirecte kosten die ontstaan doordat de bedrijfscontinuïteit in het geding komt. Om dergelijke gevolgen tot een minimum te beperken is een snelle en betrouwbare detectie van een beginnende brand zeer belangrijk.

Rookdetectie

Brandverschijnselen kunnen op diverse manieren gedetecteerd worden. Welke detectie methode de beste is in een toepassing is afhankelijk van de omgevingscondities. Rookdetectie is de meest voorkomende manier van branddetectie. De bekende rookmelders kennen echter een aantal beperkingen waardoor deze lang niet overal toepasbaar zijn. Aspiratiesystemen kennen die beperkingen niet waardoor deze in een veel ruimer toepassingsgebied inzetbaar zijn.

Aspiratiesystemen zijn rookdetectiesystemen die uitgevoerd zijn met een buizenstelsel waardoor lucht afgezogen wordt. Deze lucht wordt naar een centraal geplaatst element gevoerd alwaar de aangezogen lucht beproefd wordt op de aanwezigheid van rook. Door de centrale plaats van de detectie, kunnen aspiratiesystemen goed ingezet worden om ruimtes te bewaken die niet vrij toegankelijk zijn of waarbij de installatie-onderdelen slecht bereikbaar zijn.

Techniek aspiratiesystemen

De techniek van aspiratiesystemen bestaat al jaren. In beginsel waren dergelijke systemen echter alleen bruikbaar in zeer schone ruimtes daar er geen onderscheid gemaakt kon worden tussen rook- en stofdeeltjes. Stratos aspiratiesystemen zijn voorzien van een lasergebaseerde detector en een aantal intelligente vindingen waardoor deze systemen inzetbaar zijn in een zeer grote diversiteit aan ruimtes, van clean rooms tot afvalbunkers. Zo beschikken de Stratos detectors over het gepatenteerde kunstmatig intelligentiesysteem Classifire-3D. Dit systeem maakt het mogelijk om de detector zichzelf te laten optimaliseren voor de te bewaken ruimte zodat de hoogste gevoeligheid bereikt wordt waarbij de kans op ongewenst meldingen tot een minimum beperkt blijft.

Alle Stratos aspiratiesystemen zijn uitgerust met het gepatenteerde bypass principe waarbij slechts 5-10% van alle aangezogen lucht gebruikt wordt om door de detectiekamer gevoerd te worden. Hierdoor vervuild het systeem veel minder dan concurrerende producten waardoor de Stratos detectors uitstekend toegepast kunnen worden in zeer stoffige ruimtes.

Door toepassing van stof- en vochtscheiders kunnen Stratos systemen ook probleemloos toegepast worden in vochtige ruimtes zoals koel- en vriescellen en in ruimtes die in een open verbinding staan met de buitenlucht, waarbij de weersinvloeden een negatieve uitwerking zouden kunnen hebben. Voor extreem stoffige ruimtes zijn tevens terugblaasunits beschikbaar welke het buizenstelsel geheel automatisch periodiek inwendig kunnen reinigen.

Alle Stratos aspiratiesystemen zijn voorzien van potentiaalvrije alarm- en storingscontacten. Tevens bestaat de mogelijkheid de systemen te voorzien van een protocolkaart waardoor deze direct in de brandmeldlus opgenomen kunnen worden. Er zijn diverse communicatieprotocollen beschikbaar.

Stratos aspiratiesystemen kunnen ook in een eigen netwerk geplaatst worden. Dit SenseNET netwerk biedt de mogelijkheid om alle gekoppelde detectors vanaf een centrale plaats te programmeren en te monitoren.

SenseTek aspiratiesystemen

Toepassingsgebieden

Aspiratie, SenseTek Stratos, Stratos Nano, Stratos Micra,Stratos HSSD-2,Stratos EX, stratos verhuur systemen