Home > Products > Privacy

Privacy

Laatste update: 31 juli 2020

Dit is de privacy verklaring van SenseTek B.V (hierna “SenseTek” of “wij”). SenseTek is gevestigd te Abberdaan 162 te Amsterdam. Het Kamer van Koophandel nummer van SenseTek is: 60716517. SenseTek is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

SenseTek houdt toezicht op haar gegevensverwerking. Indien u klachten of vragen hebt, kunt u contact met SenseTek opnemen. Dit kan per post aan SenseTek B.V. t.a.v. afdeling voor privacy & gegevensbescherming, Abberdaan 162, 1046 AB Amsterdam, of per e-mail via sensetek@sensetek.nl.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u hebt. Als u wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kunt u dat lezen in onze cookieverklaring.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten van SenseTek, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van SenseTek.

Wat is het algemene privacybeleid van SenseTek?

 • SenseTek respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.sensetek.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • SenseTek stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • SenseTek deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar producten en diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • SenseTek is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw wensen en behoeften. Daarbij houdt SenseTek altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

 • SenseTek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:
 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • u gegevens invult of achterlaat in een van de gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • de website van SenseTek bezoekt;
 • een zakelijke relatie met SenseTek hebt;
 • solliciteert bij SenseTek.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook uw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

SenseTek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van garantie of een terugroepactie van producten. Verder om u te informeren over onze dienstverlening en om u op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen. Daarnaast gebruiken we uw telefoonnummer, als u daar toestemming voor hebt gegeven, om u persoonlijk te informeren over voor u relevante aanbiedingen of om u op te nemen in voor u relevante WhatsApp-groepen.
 • Acquisitie. Om SenseTek onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 • Uitvoeren contract. Als u klant of leverancier bent van SenseTek dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Kredietwaardigheidscheck. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
 • Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.
 • Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen is de vestiging van SenseTek en het parkeerterrein voorzien van camera’s.
 • Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van SenseTek een optimale gebruikerservaring biedt.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als u SenseTek toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt SenseTek?

SenseTek verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

Klantenservice / Contactformulier

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van SenseTek en uw aankopen.

Het kan voorkomen dat u gevraagd wordt bepaalde gegevens te vertrekken zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld de leverancier in geval van garantie.

De informatie die bij ons binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren.

Op de website van SenseTek kunt u contact opnemen met SenseTek via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij onze binnendienst en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag of klacht.

Mailings

We informeren u graag per e-mail over onze aanbiedingen, producten en diensten. Hiervoor gebruiken we uw contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt tijdens een eerder contact. Mocht u geen e-mails van SenseTek meer willen ontvangen dan kunt u zich via de eerst volgende e-mail die u ontvangt afmelden, via de link “afmelden”.

Om onze dienstverlening te verbeteren voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde mailings. We houden dan bijvoorbeeld bij welke versie van een mailing verstuurd is, of deze geopend is, waar precies op geklikt is en of het versturen van een mailing heeft bijgedragen aan het bedrijfsresultaat. Lees hierover meer in de cookieverklaring.

Acquisitie

SenseTek kan u rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. SenseTek maakt hiervoor onder meer gebruik van bestanden die zij betrekt van derde partijen. Als hier sprake van is, zal SenseTek onderzoeken of de gegevens rechtmatig zijn verkregen en de herkomst van de gegevens melden. SenseTek maakt soms ook gebruik van andere communicatiekanalen. We houden daarbij rekening met de relevante (spam)wetgeving.

Klant worden

Om aankopen bij SenseTek te kunnen doen dient u klant bij SenseTek te worden. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • het KvK-nummer van uw onderneming;
 • bedrijfsnaam;
 • de adresgegevens van uw onderneming;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • het vestigingsadres;
 • het factuuradres; en
 • de naam, geslacht (voor de aanhef), adres, telefoonnummer en e-mailadres van de verschillende contactpersonen.

Overige gegevens zijn optioneel en verstrekt u vrijwillig. Ze zijn niet nodig om klant van SenseTek te kunnen worden. Het niet verstrekken van optionele informatie kan wel tot gevolg hebben dat u bepaalde diensten die SenseTek aanbiedt mogelijk niet kunt gebruiken.

Wanneer u klant wordt bij SenseTek wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. Als we uw toestemming hiervoor nodig hebben, zullen we u daar om vragen.

Wij registreren alle aankopen die u bij ons doet. Dit houdt in dat we bijhouden welke producten u koopt, de aantallen, op welk moment (datum/tijd), de aankoopbedragen en de verkregen kortingen (“aankoopgegevens”).

Wij gebruiken uw aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om uw bestellingen te leveren. Daarnaast kunnen wij uw aankoopgegevens gebruiken voor het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen, zie hieronder.

Gepersonaliseerde aanbiedingen/gericht adverteren

Aankoopgegevens gebruiken wij ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en overige marketingactiviteiten.

We kunnen uw aankoopgegevens gebruiken voor gepersonaliseerde aanbiedingen en om speciaal voor u geselecteerde producten onder uw aandacht te brengen.

Mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunt u van SenseTek ook online gerichte aanbiedingen ontvangen of advertenties te zien krijgen die op uw voorkeuren zijn afgestemd. SenseTek en derde partijen plaatsen hiervoor cookies. Door middel van deze cookies en pixels verzamelen wij en/of de derde partijen de volgende gegevens:

 • (een deel van) uw IP-adres;
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm;
 • vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen;
 • wanneer en hoe lang u onze website gebruikt/bezoekt;
 • of u gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website;
 • welke pagina’s u bezoekt binnen onze website;
 • Terugroepactie

Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets mis is met een product dat u bij ons hebt gekocht. Wij gebruiken uw aankoopgegevens en klantgegevens om te zien of en wanneer u het betreffende product bij ons hebt aangekocht en om vervolgens contact met u op te nemen. In uitzonderlijke situaties, wanneer de veiligheid in gevaar zou kunnen zijn en u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte moet worden gesteld, kunnen we besluiten uw gegevens te delen met de leverancier of andere derden om de noodzakelijke acties te kunnen ondernemen. In dat geval zullen we altijd met deze derden overeen komen dat zij uw gegevens alleen mogen gebruiken voor de terugroepactie en daarna moeten verwijderen.

Cameratoezicht

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers en eigendommen ons pand met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van ons pand word u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

Anonieme en statistische klantonderzoeken

Wij hechten veel waarde aan uw mening als klant. Daarom kunnen wij onze klanten uitnodigen om mee te doen aan (markt)onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek, ontvangt u een vragenlijst per e-mail. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn anoniem. De gegevens gebruiken we uitsluitend om onze service te verbeteren.

Inkoop / leveranciers

SenseTek verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die SenseTek verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

Sollicitaties

Als u bij SenseTek solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die u ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. SenseTek gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

SenseTek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van SenseTek. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart SenseTek maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Leveranciersgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van solicitanten Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.
Camerabeelden Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

Delen we uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. We delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen of ten behoeve van direct marketingdoeleinden.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen.

SenseTek verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt SenseTek uw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • we beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en,
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten hebt u met betrekking uw persoonsgegevens?

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SenseTek. Ook hebt u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sensetek@sensetek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van SenseTek wijzigt?

De regels rondom privacy en de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. De meest actuele privacy verklaring vind u altijd op https://www.sensetek.nl.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 juli 2020.