Maneges

Volgens het cbs zijn er circa 1000 paardenmaneges in Nederland. De meeste werkzaamheden die op een manege worden verricht is de training en verzorging van de paarden. Naast de ruiterbakken zijn er ook stallen waarde de paarden worden gehuisvest. Maneges kennen door de aanwezigheid van het vele hooi en stro een groot brandrisico. De brandweer heeft dan ook uitzonderlijke aandacht voor maneges. Daar er vaak veel mensen en dieren aanwezig zijn, dienen deze gebouwen uitgerust te worden met een snelwerkend en betrouwbaar branddetectiesysteem. Maar juist de aanwezigheid van stro en hooi maakt de ruimtes vaak zeer stoffig. Hierdoor kan een conventioneel systeem zoals het gebruik van rookmelders/puntmelders vaak niet betrouwbaar functioneren.

Stof- en vochtscheider

Vanwege het aanwezige stof zullen rookaanzuigsystemen meer dan gemiddeld vervuilen. Om dit tegen te gaan adviseren wij om gebruik te maken van externe stof- en vochtscheiders (CM10985) die de grootste vervuiling zullen tegenhouden en daardoor de levensduur van het aspiratiesysteem zullen verlengen. Daarnaast is het advies om Terugblaasunits in te zetten om het ABS buizenstelstel periodiek schoon te blazen. Het programma voor de terugblaas acties kan in overleg worden geprogrammeerd zodat de paarden in de maneges hier geen hinder van zullen ondervinden.

In samenwerking met verschillende branddetectiebedrijven heeft SenseTek de afgelopen jaren diverse maneges en stallencomplexen succesvol uitgevoerd met Stratos aspiratiesystemen, gecombineerd met Terugblaassystemen en stof- en vochtscheiders. Wilt u meer weten over hoe paardenmaneges beveiligd kunnen worden tegen brand, rekening houdend met het welzijn van de dieren, neem vrijblijvend contact op via 020-6131611 of mail naar sensetek@sensetek.nl

SenseTek levert