Liftschachten

Moderne gebouwen zijn veelal uitgevoerd met liftschachten zonder separate machinekamer. Alle techniek wordt dan in de liftschacht zelf geplaatst. Hierdoor is het echter noodzakelijk om een branddetectiesysteem aan te brengen in de liftschacht. Het is echter vaak niet mogelijk of gewenst om na oplevering van de lift nog in de liftschacht te komen waardoor het daar aanwezige branddetectiesysteem niet onderhouden kan worden. Een ander probleem is dat door de bewegende liftkooi er luchtdrukverschillen optreden waardoor mogelijke rook zich zeer onvoorspelbaar zal verspreiden.

Doordat Stratos aspiratiesystemen in een aangrenzende, wel bereikbare, ruimte gemonteerd kunnen worden, is de inbedrijfstelling van en het onderhoud aan dergelijke installaties mogelijk zonder dat de technicus fysiek in de liftschacht aanwezig hoeft te zijn. Door het verticaal monteren van de aspiratiebuis in de liftschacht worden drukverschillen door de bewegende liftkooi opgeheven en wordt eventueel zich onder de liftkooi opbouwende rook ook zeer snel gedetecteerd.