Liftschachten

Moderne gebouwen zijn veelal uitgevoerd met liftschachten zonder separate machinekamer. Maar bij liftschachten die wel een separate machinekamer hebben, dient de machinekamer zelf conform de NEN2535 uitgevoerd te worden met branddetectie. Wanneer alle techniek zoals elektronica en/of liftmotor in de liftschacht is geplaatst zal de liftschacht zelf van detectie moeten worden voorzien. Omdat in dit geval de techniek bovenaan de liftschacht is geplaatst is logischerwijs ook daar brandbeveiliging van grootbelang.

Brandmeldinstallatie

Omdat een liftschacht vaak niet eenvoudig toegankelijk is, zowel tijdens de installatie als tijdens periodiek onderhoud aan de brandmeldinstallatie, is het belangrijk om voor de juiste vorm van detectie te kiezen. De norm biedt wellicht ruimte voor het toepassen van puntmelders echter, de vraag is of dit zinvol is. Het periodiek testen van een puntmelder in de lichtschacht is zeer lastig en vanwege het aanwezige stof en vuil in een liftschacht zal een puntmelder ook snel vervuilen.

Een ander probleem is dat door de bewegende liftkooi er luchtdrukverschillen optreden waardoor mogelijke rook zich zeer onvoorspelbaar zal verspreiden en dat dit lastig zal worden gedetecteerd door een puntmelder op het hoogste niveau.

Binnen het centraal college van deskundigen liften is bepaald dat rookmelding vanuit de liftschacht is toegestaan d.m.v. een aspiratiesysteem. De ABS aanzuigbuizen mogen in de liftschacht zijn aangebracht terwijl de aspiratiedetector zich buiten de schacht bevindt. Voorwaarden voor aanbrengen van de ABS aanzuigbuizen zijn:

– De detectiebuizen moeten worden aangebracht onder toezicht van een liftdeskundige.

– De detectiebuizen mogen niet van invloed zijn op de, ten minste vereiste, vrije ruimte boven en onderin de liftschacht.

ASD Systeem

De keuze voor een Stratos ASD systeem als brandbeveiliging voor een liftschacht is dan ook de beste keuze. Want doordat Stratos aspiratiesystemen in een aangrenzende, wel bereikbare, ruimte gemonteerd kunnen worden, is de inbedrijfstelling van en het onderhoud aan dergelijke installaties mogelijk zonder dat de technicus fysiek in de liftschacht aanwezig hoeft te zijn.

En door het verticaal monteren van de aspiratiebuis in de liftschacht worden drukverschillen door de bewegende liftkooi opgeheven en wordt eventueel zich onder de liftkooi opbouwende rook ook zeer snel gedetecteerd.

SenseTek heeft vele Micra 10 of Micra 25 systemen geleverd ten behoeve van liftschachten. Vaak in combinatie met de Stratos Stof- en vochtscheider (CM10970). SenseTek kan u advies geven over het toepassen van aspiratiedetectie in liftschachten conform de eisen van de NEN-2535.

Bel 020-6131611 of mail naar sales@sensetek.nl

SenseTek levert