Historische panden

Bij de bouw van historische panden is nooit rekening gehouden met een goede elektrische en beveiligingsinstallatie. Daar dergelijke panden een grote historische en culturele waarde hebben, wordt een goed branddetectiesysteem vaak wel geëist. Men wil daarbij het aanzicht van de ruimtes echter zo min mogelijk aantasten, waardoor het branddetectiesysteem zo onzichtbaar mogelijk aangebracht dient te worden. Door het toepassen van zeer kleine capillaire aanzuigpunten die, vanwege de actieve aanzuiging vaak op minder zichtbare plaatsen gemonteerd kunnen worden, kunnen Stratos aspiratiesystemen vrijwel onzichtbaar toegepast worden.

Een andere techniek die veel in historische panden toegepast wordt is die van beamdetectie. Deze techniek maakt gebruik van een zender/ontvangercombinatie welke functioneert met een infrarood signaal. Wanneer de infraroodstraal verstoord wordt door rookvorming, dan kan dat leiden tot een brandmelding. Deze techniek is toepasbaar wanneer er geen obstructies in de ruimte aanwezig (kunnen) zijn.