Fabriekshallen

Door de grote diversiteit van condities (vocht, stof, rookvorming, temperatuur etc.) zijn fabriekshallen vaak moeilijk goed te bewaken. De invloed van de in dergelijke ruimtes aanwezige machines en de processen die plaatsvinden maken het vaak zeer moeilijk om een betrouwbaar branddetectiesysteem te realiseren. De hoge vullingsgraad, waardoor delen van dergelijke ruimtes niet of nauwelijks bereikbaar zijn, maakt de problematiek vaak nog groter.

Doordat Stratos aspiratiesystemen op een centrale, goed bereikbare, plaats gemonteerd kunnen worden, is de inbedrijfstelling en het onderhoud in dergelijke ruimtes zeer eenvoudig. Na de montage van het buizenstelsel hoeft dit niet meer fysiek benaderd te worden. Tijdens de inbedrijfstelling kan de apparatuur ingeleerd worden zodat de normale gebruiksomstandigheden en processen in de ruimte als basis gebruikt worden voor de bepaling van de alarmgrenzen voor het brandmeldsysteem. Hierdoor wordt de kans op ongewenste meldingen zelfs in zeer vervuilde ruimtes tot een minimum beperkt.