Detentieruimtes

Het CBS meldde dat er in 2023 30.380 mensen gevangen zaten. Er zijn in Nederland ongeveer 48 locaties waar mensen gevangen gezet kunnen worden. Het ministerie heeft verschillende Brandbeveiligingsconcepten laten opnemen in de bouwregelgeving. Bouwkundige maatregelen met betrekking tot de brandveiligheid van detentiegebouwen, cellen en cel gebouwen. Omdat het brandbeveiligingsniveau van politiecellen niet voldoende was.

Brandbeveiliging bij detentieruimtes

De brandveiligheid in een gebouw wordt mede bepaald door de gebruikers die erin verblijven. Bij detentieruimtes is dat een lastig verhaal want eventuele blusmiddelen zijn voor een gevangene doorgaans niet voldoende bereikbaar. Uiteraard is een vluchtweg bij een (mogelijke) brand ook een aspect om over na te denken bij een celgebouw. Vanwege de beperkte vrijheid van de mensen in een cellencomplex is vroegtijdige branddetectie van levensbelang. In detentieruimtes wordt een leefbaar klimaat gerealiseerd door de inzet van mechanische luchtverversingssystemen. Om bij de gedetineerden zo min mogelijk de indruk te wekken dat er op hen gelet wordt, dienen camera- en detectiesystemen zo onzichtbaar mogelijk uitgevoerd te worden. Uiteraard wanneer deze zichtbaar zouden zijn dienen deze vandalisme bestendigd te zijn.

 

Stratos aspiratiesystemen voor branddetectie

Met Stratos aspiratiesystemen is het mogelijk om de detectiepunten gekoppeld aan de Stratos ASD aspiratiebuis, achter de roosters van de ventilatiesystemen te plaatsen waardoor de branddetectie geheel onzichtbaar geschiedt. Zelfs als een gedetineerde het rookaanzuigpunt zou kunnen zien, zal het alsnog niet mogelijk zijn om dit te vernielen. Zo blijft vroegtijdige rookdetectie met ASD Systemen zorgen voor een zeer snelle branddetectie in de cellen.

Deze manier van brandbeveiliging is in de afgelopen jaren succesvol in vele gevangenissen en cellencomplexen ingezet door SenseTek in samenwerking met erkende branddetectiebedrijven in Nederland. Door het toepassen van de speciale componenten die speciaal zijn ontwikkeld door SenseTek wordt de montage vereenvoudigd, de gebruikersduur verlengd en de veiligheid gewaarborgd.

Heeft u vragen over het beveiligen van detentiegebouwen, celgebouwen of cellen? Stuur een e-mail naar sensetek@sensetek.nl of bel 020-6131611

SenseTek levert