Atria

Voor een prettige leefomgeving in grote moderne gebouwen worden deze veelal voorzien van een atrium. Doordat atria vaak zeer hoog zijn en voorzien zijn van een transparant dak is het vaak zeer lastig om het aanwezige branddetectiesysteem nog te kunnen bereiken nadat het gemonteerd is. Doordat Stratos aspiratiesystemen verwijderd van de te beveiligen ruimte gemonteerd kunnen worden en het tijdens het normtechnisch voorgeschreven onderhoud niet nodig is om de aspiratiebuizen fysiek te benaderen, zijn deze systemen uitermate goed inzetbaar in atria.

Een andere techniek die veel in atria toegepast wordt is die van beamdetectie. Deze techniek maakt gebruik van een zender/ontvangercombinatie welke functioneert met een infrarood signaal. Wanneer de infraroodstraal verstoord wordt door rookvorming, dan kan dat leiden tot een brandmelding.